loader image

Еластографія печінки, нові рекомендації

Еластографія печінки, нові рекомендації. Останнім часом на перше місце по захворюванням печінки вийшла неалкогольна жирова хвороба печінки(стеатоз) та  алкогольний гепатит. На показники жорсткості печінки, які ми вимірюємо за допомогою еластографії, впливає наявність запалення, яке оцінюється по рівням амінотрансфераз. Жорсткість печінки знижується у пацієнтів з алкогольним гепатитом під час алкогольної абстиненції. Тому перед проведенням еластографії ми просимо здати аналізи на АЛТ и АСТ. Зниження жорсткості печінки(вплив запалення) краще всього оцінювалось по рівням АСТ .Алкоголь, як і запалення, підвищує жорсткість. Тому у пацієнтів з алкогольним гепатитом еластографію краще проводити як мінімум через тиждень після початку утримання від вживання алкоголю. Сучасні УЗД-апарати з програмою еластографії зсувної хвилі прийшли приблизно до однакових показників рівнів фіброзу печінки. При алкогольній хворобі печінки виражений фіброз виставляється в діапазоні від 7,8 до 9,6 кПа, а важкий фіброз- до 17.0 кПа. Цироз печінки ми можемо визначити і при звичайному УЗД(В-режим),що не потребує підтвердження за допомогою еластографії. Останні дослідження по визначенню фіброзу печінки при алкогольному гепатиті прийшли до порогового значення в 12,5кПа для виключення початку цирозу печінки.

Що стосується стеатозу печінки, який зазвичай завжди присутній при алкогольній хворобі печінки виділяють 3 ступені стеатозу: невеликий, помірний та тяжкий. У 5-10% пацієнтів з алкогольним стеатозом впродовж 5 років розвивається цироз печінки. Стеатоз був ідентифікований як незалежний прогностичний фактор розвитку і прогресування фіброзу печінки у пацієнтах, які зловживають алкоголем. Збільшення рівня фіброзу на 2кПа в рік підвищує ризик смерті. Тому дуже важливим є контроль фіброзу за допомогою еластографії печінки у пацієнтах після проведеного лікування як при алкогольному гепатиті, так і при вірусних гепатитах. При вірусних гепатитах перед початком лікування показники жорсткості були високі, але швидко знижувались після початку лікування, що говорить про зменшення запалення печінки. Тому більш важливо проводити еластографію печінки після лікування гепатиту, коли запалення не буде вже впливати на показник жорсткості та проводити цей контроль щорічно!

Еластографія печінки, нові рекомендації

Еластографія печінки, нові рекомендації