loader image

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ

Знайти причину нових незрозумілих часто почуттів в області серця доволі важко. Відчуття можуть  бути різні і важливо їх чітко описати лікарю, а наша задача знайти правильний шлях діагностики. Коли ми відсікаємо не серцеві фактори, які призвели до цих скарг, ми проводимо УЗД серця(ЕХОКГ), електрокардіограму(ЕКГ). При цьому далі треба визначити, чи пов’язана клініка з ішемією міокарду (недостатнє кровопостачання серцевого м’язу ) або це наприклад, запалення цього м’язу, запалення в перикарді(навколосерцевій сумці),клапанах тощо. Час-вкрай важливий фактор, коли річ піде про кардіологічних хворих. Для діагностики ішемії визначають ще ряд лабораторних показників(наприклад, тропонін). Але на жаль , деякі з цих показників можуть бути в нормі, не дивлячись на наявність пошкодження серцевого м’язу. Ішемічний каскад пошкоджень починається із змін , які призводять до порушення функцій серця  і деформації міокарду. Тому за допомогою ЕХОКГ можна запідозрити ішемію міокарду шляхом оцінки глобальної та локальної функцій серця. Якщо залишаються сумніви в діагнозі, проводиться ЕХОКГ з фізичним навантаженням . Якщо ми помічаємо зміни в  локальній скоротливості будь-яких ділянок серця, відправляємо пацієнта на коронарну ангіографію. Далі представлений випадок пацієнта, який доволі довго (4 міс.) ходив з задишкою, періодичним відчуттям важкості в області грудини і при цьому не переставав займатися спортом. При проведенні ЭХОКГ були визначені зони зниження локальної скоротливості стінок лівого шлуночка серця(ЛШ), невеликий випіт в перикарді по задній стінці ЛШ, поява мітральної недостатності 2ступеню. Систолічна функція була збережена, а от діастолична функція ЛШ порушена, при проведенні спекл-трекінг ЕХОКГ виявлені були зони гіпокінезії в деяких сегментах ЛШ. При проведенні коронарографії були виявлені стенози:100% в передній міжшлуночковій гілці, по 30% в правій коронарній артерії та артерії, яка огинає.

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ