loader image

УЗД слинних залоз

УЗД слинних залоз. На долю захворювань слинних залоз приходиться до 25% всієї стоматологічної патології. Виділяють запальні захворювання слинних залоз, слиннокам’яну хворобу, системні захворювання (сіалози та сіалоаденози), вроджені аномалії, пухлини, травми. Останнім часом зросли випадки запальних захворювань  слюнних залоз(сіалоаденіти). Можливо, це пов’язано зі зниженням імунітету у літніх людей, у молодих на фоні стресу, жари тощо.

Причинами сіалоаденітів можуть бути інфекції, обструкція вивідних протоків конкрементом, густим секретом або рубцевим стенозом. Окремо хочеться відокремити автоімунні та алергічні сіалоаденіти, які розвиваються при хворобі та синдромі Шегрена. При цьому захворюванні, коли вражається сполучна тканина, можуть бути залучені як слинні, так і сльозні залози. Внаслідок цього розвитку з’являються виражена сухість шкіри, носоглотки, очей, рота, трахеї. При цьому на УЗД ми чітко бачимо неоднорідність структури всіх слинних залоз, з анехогенними кістозными включеннями, з лінійними гіперехогенними фіброзними включеннями. Васкуляризація при цьому може бути підвищена. При гострих запальних захворювань ультразвукова  картина відрізняється від запальних захворювань  при автоімунних процесах. При гострих залоза збільшена , часто одностороннє, зниженої ехогенності, немає лінійних гіперехогенних фіброзних включень. При цьому ми враховуємо клінічну картину, гострий початок начало захворювання. УЗД також дозволяє оцінити стан навколишніх тканин, провести легко, швидко нешкідливий динамічний контроль за лікуванням такого пацієнта. Нижче представлений скан сіалоаденіту при синдромі Шегрена:

УЗД слинних залоз

УЗД слинних залоз